štvrtok, januára 10, 2008

Keby


Keby sa pred 27 rokmi neboli bývali stretli, mohlo byť všetko inak.
Nevyčítam. Rezignovane konštatujem.